Disclaimer

De website www.2wearfashion.nl, is eigendom van 2wear fashion. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2wear fashion.

De inhoud van deze website en andere uitingen van 2wear fashion op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat informatie die door 2wear fashion wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 2wear fashion behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.